Jelašić, τελευταῖόν, овлашћене, กำหนดการประ

Radovan Jelašić,  τελευταῖόν, ـالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ,овлашћене, กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน, ա բ գ դ ե զ է ը թ, ა ბ გ დ ე ვ ზ თ, א ב ג ד ה ו ז ח ט י כך ל מם נן ס ע פף צץ ק ר ש ( שׁ שׂ ) ת,

Letters with acute

AÁ aá CĆ cć EÉ eé IÍ ií LĹ lĺ NŃ nń OÓ oó RŔ rŕ SŚ sś UÚ uú YÝ yý ZŹ zź
Letters with apostrophe (hacek)
dď LĽ lľ tť
Letters with breve
AĂ aă GĞ gğ UŬ uŭ
Letters with caron (hacek)
CČ cč DĎ EĚ eě NŇ nň RŘ rř SŠ sš TŤ ZŽ zž
Letters with cedilla (comma)
CÇ cç GĢ gģ KĶ kķ LĻ lļ NŅ nņ RŖ rŗ SŞ sş TŢ tţ
Letters with circumflex
AÂ aâ CĈ cĉ EÊ eê GĜ gĝ HĤ hĥ IÎ iî JĴ jĵ OÔ oô SŜ sŝ UÛ uû WŴ wŵ YŶ yŷ
Letters with diaeresis (umlaut)
AÄ aä EË eë IÏ iï OÖ oö UÜ uü YŸ yÿ
Letters with/without dot above
CĊ cċ EĖ eė GĠ gġ Iİ iı ZŻ zż
Letters with double acute
OŐ oő UŰ uű
Letters with grave
AÀ aà EÈ eè IÌ iì OÒ oò UÙ uù
Letters with horn
OƠ oơ UƯ uư
Letters with macron
AĀ aā EĒ eē IĪ iī OŌ oō UŪ uū
Letters with ogonek
AĄ aą EĘ eę IĮ iį UŲ uų
Letters with ring above
AÅ aå UŮ uů
Letters with stroke
DĐ dđ HĦ hħ LŁ lł OØ oø
Letters with tilde
AÃ aã NÑ nñ OÕ oõ
Ligatures
AEÆ aeæ OEŒ oeœ
Eth & Thorn
DÐ dð THÞ thþ
German sharp s & long s
ß ſ