Working Papers - 1997

Date Titles
Nov 1997

by Palle S Andersen

BIS Working Papers  | No 51
Nov 1997

by Robert N McCauley

BIS Working Papers  | No 50
Sep 1997

by Frank Smets and Kostas Tsatsaronis

BIS Working Papers  | No 49
Sep 1997

by Steven Kamin and Marc Klau

BIS Working Papers  | No 48
Sep 1997

by Frank Smets

BIS Working Papers  | No 47
Sep 1997

by Srichander Ramaswamy

BIS Working Papers  | No 46
Aug 1997

by Steven Kamin

BIS Working Papers  | No 45
Jul 1997

by Gregory Sutton

BIS Working Papers  | No 44
Jul 1997

by Stefan Gerlach and Frank Smets

BIS Working Papers  | No 43
Jun 1997

by Frank Smets

BIS Working Papers  | No 42
May 1997

by Robert N McCauley and William R White

BIS Working Papers  | No 41
Mar 1997

by Claudio Borio

BIS Working Papers  | No 40
Jan 1997

by Patrick Honohan

BIS Working Papers  | No 39