Poland - Central bank research hub

by Paweł Kopiec

Narodowy Bank Polski NBP Working Papers (Paper: 296, 01.12.2018)

JEL: D30, E62, H23, H30, H31

by Marcin Kolasa

Narodowy Bank Polski NBP Working Papers (Paper: 293, 01.01.2018)

JEL: D58, E32, E44, F41, G11, G21

by Ye Jin Heo

Narodowy Bank Polski NBP Working Papers (Paper: 288, 01.01.2018)

JEL: G12, J11, R21

by Paweł Kopiec

Narodowy Bank Polski NBP Working Papers (Paper: 280, 01.01.2018)

JEL: D80, E44, E58, G21

by Jakub Mućk

Narodowy Bank Polski NBP Working Papers (Paper: 271, 04.04.2017)

JEL: C22, C23, E23, E25, O47

by Jakub Growiec

Narodowy Bank Polski NBP Working Papers (Paper: 265, 01.03.2017)

JEL: C62, D11, D21, E21, E23, O47